SPOLEČENSKÝ PROGRAM

15.9.2022

PETROF Gallery, Na Brně 2136/4, 500 06 Hradec Králové

Cena: 500,- CZK

Dress code: Business casual

Vstupenku na společenský večer je třeba objednat a uhradit v předstihu v rámci registrace k účasti na kongres. Platba ani zakoupení na místě nebudou možné!

Doprava na společenský večer: Autobusy s označením "HEMATOLOGIE HRADEC" budou odjíždět v 19.30h od EA Congress hotelu Aldis (naproti KC Aldis). Zpět z PETROF Gallery budou autobusy odjíždět v časech 23.30-24.00-00.30-01.00h.

Společenský večer není financován z prostředků farmaceutických firem.