PROGRAM

TÉMATA

Vrozené a získané trombofilní stavy

Vrozené a získané krvácivé stavy

Antikoagulační terapie a její monitorování

Laboratorní diagnostika trombofilních stavů

Laboratorní diagnostika krvácivých stavů

Poruchy primární hemostázy

Laboratorní diagnostika v onkohematologii

Laboratorní diagnostika v neonkologické hematologii

Novinky v laboratorní hematologii

Legislativa v hematologické laboratoři - akreditace, certifikace, problematika IVDR

Experimentální hematologie

Varia

Pozn. Témata prací přihlášených do odborného programu nejsou omezena na výše uvedená témata. 

JEDNACÍ JAZYK

čeština, slovenštinaSPOLEČENSKÝ PROGRAM

15.9.2022

PETROF Gallery, Na Brně 2136/4, 500 06 Hradec Králové

Cena: 500,- CZK

Dress code: Business casual

Vstupenku na společenský večer je třeba objednat a uhradit v předstihu v rámci registrace k účasti na kongres. Platba ani zakoupení na místě nebudou možné!

Dopravu na společenský večer si účastníci zajišťují individuálně.

Společenský večer není financován z prostředků farmaceutických firem.