XXVIII. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE O TROMBÓZE A HEMOSTÁZE & XX. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE LABORATORNÍ HEMATOLOGIE

14.-16. září 2022, Hradec Králové

POŘADATEL

ODBORNÁ GARANCE


Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP



Slovenská spoločnosť
hemostázy a trombózy



Česká hematologická společnost ČLS JEP

Prezident konference

Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.


Prezident konference za SSHT

Prof. MUDr. Ján Staško, CSc.


Čestný prezident konference

Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.


Na přípravě konference se jako prezident za SSHT podílel Prof. MUDr. Peter Kubisz, Dr.Sc., MPH.

Requiescat in pace!


XXVIII. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE O TROMBÓZE A HEMOSTÁZE

Organizační výbor

Vedoucí: 

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

Členové: 

Doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

MUDr. Milan Košťál, Ph.D.

MUDr. Zuzana Thibaud

MUDr. Anna Maria Pejková

MUDr. Eva Drbohlavová

Vědecký výbor

Předseda:

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

Členové:

MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

RNDr. Ingrid Hrachovinová, Ph.D.

Prof. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.

Doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, Ph.D.

Prof. MUDr. Jan Staško, CSc.

Doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

MUDr. Alena Buliková, Ph.D.

XX. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE LABORATORNÍ HEMATOLOGIE

Organizační výbor

Vedoucí: Mgr. Ilona Fátorová

Členové:

Ing. Eliška Pešková

RNDr. Petr Sadílek, Ph.D.

RNDr. Filip Vrbacký, Ph.D.

Pharm.Dr. Martina Pilnáčková

Vědecký výbor

Předseda: MUDr. Dana Mikulenková

Členové: 

Doc. RNDr. Luděk Slavík, Ph.D.

MUDr. Miloslava Matýšková Ph.D.

MUDr. Pavla Šigutová

Ing. Pavla Bradáčová

Ing. Martin Pulcer, Ph.D., MBA

Mgr. Marcela Mikešová

Prof. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.

TERMÍN KONÁNÍ

14. - 16.9.2022


MÍSTO KONÁNÍ

Kongresové centrum Aldis

Eliščino nábřeží 375

500 02 Hradec Králové

GPS: 50.2154883N, 15.8290208E

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

25.4.2022 Otevření webových stránek a spuštění registrace k aktivní i pasivní účasti

30.6.2022    Uzávěrka příjmu abstrakt - PRODLOUŽENO

30.6.2022 Ukončení časné registrace se zvýhodněným poplatkem

2.9.2022 Uzavření registrace k účasti